Tìm nâng cao
Từ khóa: MCSA, CCNA, quản trị, kế toán, văn phòng, Tiếng Anh, IELTS, GMAT, TOEFL, GRE
Doanh Nghiệp
Lịch khai giảng
Tin tức
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nghề Sài Gòn
- Địa chỉ: 525, đường Nguyễn Tri Phương
- Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh
- Telephone: (08)3957 4868 -Fax:(08)3957 4787
- Email: sdutuyensinh@gmail.com - info@sdu.edu.vn
- Website: www.sdu.edu.vn
- Người liên hệ:

- Giới Thiệu:
Giới thiệu :

Ngày 30 tháng 12 năm 2009, Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số: 0309531768, Thành lập Công ty cổ phần Đào tạo nghề Sài gòn . Tên tiếng Anh là Saigon Careen Education and Training Joint Stok Company.

   Công ty đào tạo nghề Sài gòn là một mô hình mới hoạt động trong lĩnh vực giáo dục có nhiệm vụ đào tạo và liên kết với các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm cung cấp cho thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế.

   Công ty cổ phần Đào tạo nghề Sài gòn có sứ mạng xây dựng và phát triển thành một nhà  trường đào tạo sinh viên trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân cao đẳng và cử nhân đại học. Công ty có nhiệm vụ bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học công nghệ , khoa học quản lý tiên tiến.  Công ty là một địa chỉ sáng tạo tri thức, công nghệ và quản lý tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh; một tổ chức đào tạo và phát triển nhân tài tiêu biểu trong hệ thống giáo dục của Việt Nam trong nền kinh tế tri thức.
  

    Công ty cổ phần Đào tạo nghề Sài gòn đặt mục tiêu chiến lược đến năm 2015 phấn đấu trở thành trường Cao đẳng, năm 2020 trở thành một trường Đại học có định hướng nghiên cứu về khoa học ứng dụng và khoa học quản lý ngang tầm các trường Đại học tiên tiến trong khu vực châu Á; trong đó có một số lĩnh vực, ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế, có đóng góp thiết thực và hiệu quả cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nền kinh tế tri thức của nước nhà.

   Trước mắt, từ nay đến năm 2012 tập trung các nguồn lực xây dựng Công ty cổ phần Đào tạo nghề Sài gòn theo định hướng đào tạo và liên kết với các trường Cao đẳng, Đại học trong và ngoài nước đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học chủ yếu vào các lĩnh vực sau:

 

 


Quảng cáo