Tìm nâng cao
Từ khóa: MCSA, CCNA, quản trị, kế toán, văn phòng, Tiếng Anh, IELTS, GMAT, TOEFL, GRE
Doanh Nghiệp
Lịch khai giảng
Tin tức
Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam ( VCCI)
- Địa chỉ: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
- Tỉnh/TP: Hà Nội
- Telephone: 84 - (04) 35742621(19) Fax: 84-(04) 35770654
- Email: dungtq@vcci.com.vn
- Website: www.vcci.edu.vn
- Người liên hệ: Trương Quốc Dũng-0977354527-dungtq@vcci.com.vn

- Giới Thiệu:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi  nhuận, có tư cách pháp nhân và tự chủ về tài chínhQuảng cáo