Lịch khai giảng | Lịch hội thảo

Khóa Đào tạo "LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ"
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
TP Hồ Chí Minh
06/10/2018
Khóa Đào tạo "LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ"
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
TP Hồ Chí Minh
06/10/2018
KHÓA KỸ NĂNG PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
TP Hồ Chí Minh
29/09/2018
KHÓA NGHỀ NHÂN SỰ NÂNG CAO
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
TP Hồ Chí Minh
29/09/2018
KHÓA NGHỀ NHÂN SỰ CƠ BẢN K126
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
TP Hồ Chí Minh
29/09/2018
Lập kế hoạch nhân sự
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
TP Hồ Chí Minh
19/10/2018
Xây dựng và Đánh giá KPI
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
TP Hồ Chí Minh
23/09/2018
Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý Nhân Sự K64
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
TP Hồ Chí Minh
05/10/2018
Khóa học Quản trị khách sạn quốc tế
Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
TP Hồ Chí Minh
08/10/2018
Khai giảng khóa học Quản lý Hành Chính Nhân sự tại TPHCM
Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
TP Hồ Chí Minh
08/10/2018

Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6 Tới
 Go To