Lịch khai giảng | Lịch hội thảo

Lập kế hoạch nhân sự
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
TP Hồ Chí Minh
19/10/2018
Gắn kết chiến lược lương với chiến lược kinh doanh
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
TP Hồ Chí Minh
11/08/2018
Xây dựng và Đánh giá KPI
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
TP Hồ Chí Minh
23/09/2018
Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý Nhân Sự K64
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
TP Hồ Chí Minh
05/10/2018
Kỹ năng Phỏng vấn chuyên sâu
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
Toàn Quốc
18/08/2018
Khóa học Quản trị khách sạn quốc tế
Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
TP Hồ Chí Minh
20/08/2018
Khai giảng khóa học Quản lý Hành Chính Nhân sự tại TPHCM
Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
TP Hồ Chí Minh
20/08/2018
Khóa học Tăng Doanh Số Bán Hàng & Chốt Sales
Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
TP Hồ Chí Minh
20/08/2018
Khóa học Kỹ thuật Soạn Thảo Văn Bản & Xây dựng HTTL Quản Lý Nội Bộ
Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
TP Hồ Chí Minh
20/08/2018
Khóa học Quảng cáo Google Adwords
Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
TP Hồ Chí Minh
20/08/2018

Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7 Tới
 Go To