Online 327 | Hướng dẫn | Đăng nhập |
TT THAM VẤN – THỰC HÀNH CTXH (ĐH KHXH & NV TP.HCM)
Địa chỉ: Phòng C003 Bis, Đại học KHXH & NV Số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3910 4544
Doanh Nghiệp
Lịch khai giảng
Tin tức
TT THAM VẤN – THỰC HÀNH CTXH (ĐH KHXH & NV TP.HCM)
- Địa chỉ: Phòng C003 Bis, Đại học KHXH & NV Số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM
- Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh
- Telephone: 08.3910 4544
- Email: thamvan.xhnv@gmail.com
- Website: ttthamvan.hcmussh.edu.vn
- Người liên hệ:

- Giới Thiệu:

 Trung tâm Tham vấn – thực hành CTXH là một thành viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, và cũng là một địa chỉ để trường đại học có thể gắn kết với cộng đồng thông qua các dịch vụ mà Trung tâm thực hiện. Để hoàn thành trọng trách đó, Trung tâm tuyên bố Tầm nhìn, Sứ mạng và Mục tiêu của mình như sau:

1.      Tầm nhìn:

Trung tâm Tham vấn – Thực hành Công tác xã hội hướng đến là một Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và cung cấp các dịch vụ tham vấn, trắc nghiệm tâm lý và đào tạo các tri thức mới, cập nhật đáp ứng yêu cầu của cộng đồng.

2.      Sứ mạng:

Trung tâm là một tổ chức khoa học, đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lí, tâm lí học xã hội, xã hội học vào thực tiễn xã hội của Trường ĐH KHXH & NV. Trung tâm là địa chỉ tin cậy cho mọi người có nhu cầu tham vấn tâm lý, hướng nghiệp và là nơi tổ chức các hoạt động thực hành CTXH cho SV. Đặc biệt Trung tâm là nơi tổ chức các hoạt động đào tạo ngắn hạn nhằm cung cấp những kiến thức cập nhật nhất của tâm lý học, giáo dục học và Công tác xã hội cho sinh viên và cộng đồng. 

3.      Mục tiêu:

           Đến năm 2015, Trung tâm Tham vấn – Thực hành CTXH phấn đấu trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của Trường ĐH KHXH & NV trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ tham vấn, hướng nghiệp và CTXH chất lượng cao cho cộng đồng.

     4. Các dịch vụ của Trung tâm:

4.1. Tham vấn

- Tham vấn tâm lý: tình yêu, hôn nhân, gia đình, quản lý stress, sức khỏe tinh thần…

- Tham vấn học đường: cho học sinh, gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội khác.

- Tham vấn giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ, tự kỉ…

4.2. Tham vấn hỗ trợ doanh nghiệp

- Tổ chức và thực hành tham vấn tâm lý.

- Tổ chức, lựa chọn và sắp xếp nhân sự.

- Cung cấp dịch vụ về tâm lý xã hội.

4.3. Hướng nghiệp

- Trắc nghiệm tính cách MBTI

- Trắc nghiệm hướng nghiệp John Holland

4.4. Đào tạo

- Hình thành kỹ năng mềm cho sinh viên và kỹ năng sống cho học sinh ở mọi độ tuổi.

- Các khóa học về Tham vấn và trị liệu tâm lý

- Các khóa học thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non

- Các khóa học dành cho nhân viên, công nhân các doanh nghiệp

- Các khóa học về cách nuôi dạy con dành cho phụ huynh học sinh

- Các khóa học mở rộng kiến thức và Kỹ năng công tác xã hội

- Các khóa học dành riêng cho tập huấn viên và giảng viên

- Nâng cao trình độ và nghiệp vụ theo các dự án trong và ngoài nước

Thực hành Công tác xã hội

- Đánh giá nhu cầu, nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội

- Giám sát và lượng giá các chương trình, dự án phát triển xã hội

- Cố vấn các lĩnh vực công tác xã hội

- Tham vấn An sinh xã hội, dân số - gia đình và phát triển cộng đồng

B. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

1. Tham vấn tâm lý

2. Tham vấn hỗ trợ doanh nghiệp

     - Quản lý cảm xúc

3. Hướng nghiệp

4. Đào tạo

- Mô hình tham vấn chuyên nghiệp trong tham vấn và trị liệu tâm lý

- Liệu pháp nhận thức hành vi cơ bản

- Giáo dục mầm non và kỹ năng sốngQuảng cáo